Het verhaal van Waaranders

Waaranders

Doel van de vzw

Binnen een uniek natuurkader aan de rand van het bos stelt de vzw Waaranders als doel het aanbieden en delen van kleinschalige, maar groothartige natuurbeleving.

Waaranders wil iedereen graag laten meegenieten van dit stukje natuur, de omgeving, de atmosfeer.
Welke bezoekers verwelkomen we graag? Iedereen! En daarmee bedoelen we alle buitengewone mensen en alle gewone buitenmensen. Voel jij je ook aangesproken?

Zowel buitengewone mensen (andersvaliden, kwetsbare mensen in de samenleving) en gewone buitenmensen heten we welkom. Professionelen uit de (psychische) gezondheidszorg die met hun cliënten in en met de natuur werken, worden ook betrokken bij de werking van Waaranders. Dit alles doen we omdat we geloven dat natuurbeleving het geestelijk en fysiek welzijn bevordert.

vzw Waaranders vult het reguliere aanbod van zorgcentra aan en verbetert het welzijn van hun cliënten door met hen de natuur in te trekken. Vrijwilligers van Waaranders begeleiden hen daarbij. Zo creëren we wederzijds verrijkende interacties.

Waaranders: waar Bierbeek in Beauvechain overgaat en omgekeerd.

Even terug in de tijd: zomer 2019

Op 18 juli 2019 zag vzw Waaranders het levenslicht. Blije oprichters waren boswachter ‘op rust’ Chris en zijn vrouw Helen.

Waaranders is gehuisvest in de voormalige boswachterswoning van Agentschap voor Natuur en Bos ‘De Warande’ aan de rand van Meerdaalwoud in Bierbeek, de plaats van waaruit Chris werkte als boswachter.

Een heerlijke natuurplek is het. Iedereen die er geweest is, kan dat alleen maar beamen.